Trang chủ Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
75/2019/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh 17/11/2020
58/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh 12/06/2020
35/2020/NĐ-CP Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020 24/03/2020
30-CT/TW Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 22/01/2019
23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh (2018) 12/06/2018
40/2018/NĐ-CP Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12/03/2018
1997/QĐ-TTg Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 18/10/2016
124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 11 năm 2015 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
02/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 26/09/2015
15/CT-BCT Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 23/09/2015