Trang chủ Văn bản pháp luật Bảo vệ người tiêu dùng
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
30-CT/TW Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 22/01/2019
1997/QĐ-TTg Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 18/10/2016
124/2015/NĐ-CP Nghị định số 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 11 năm 2015 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
02/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 26/09/2015
15/CT-BCT Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 23/09/2015
9754/KH-BCT Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 21/09/2015
35/2015/QĐ-TTg Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 20/08/2015
1035/QĐ-TTg Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 10/07/2015
22/2015/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV của liên Bộ Công Thương và Bộ nội vụ ngày 30 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, huyện 30/06/2015
185/2013/NĐ-CP Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/11/2013