Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

01/01/2010

 Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội. 
       Các đơn vị trực thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia bao gồm: Văn phòng; Ban Bảo vệ người tiêu dùng; Ban Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Ban Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh được thành lập 03 phòng; Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo.
       Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp:

• Thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh

 


 

       Tiêu chí hoạt động của Ủy ban là tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh với cơ hội kinh doanh bình đẳng cho tất cả doanh nghiệp trên thị trường. Chúng tôi khuyến khích và thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, qua đó đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, sự phát triển khoa học công nghệ và tiến bộ xã hội. 

 

 

• Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng trước những hành vi hạn chế cạnh tranh

 


 

       Ủy ban có nhiệm vụ điều tra các vụ việc liên quan đến các hành vi làm giảm, bóp méo và cản trở cạnh tranh trên thị trường. Cụ thể, Ủy ban có nhiệm vụ tổ chức điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, các hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường và kiểm soát hiệu quả các hoạt động tập trung kinh tế. Sau khi kết thúc điều tra, Ủy ban chuyển báo cáo điều tra và kiến nghị lên Hội đồng Cạnh tranh hoặc cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vụ việc.


• Chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.


       Chúng tôi cũng nỗ lực hạn chế và loại bỏ hành vi cạnh tranh không lành mạnh như chỉ dẫn gây nhầm lẫn, xâm phạm bí mật kinh doanh, gièm pha hoặc gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác, Quảng cáo, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, bán hàng đa cấp bất chính,v.v… nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, Ủy ban có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm. 


• Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


       Ủy ban chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn quốc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng được các nhà sản xuất cũng như các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tôn trọng. 


Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 
ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA - BỘ CÔNG THƯƠNG 
Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 84-24-22205002 
Fax: 84-24-22205003