Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

21/06/2024 - Thông báo về việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp

      Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày     tháng 6 năm 2024,  Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp số 0026/2022/XN-CT ngày 23 tháng 12 năm 2022 đã được cấp cho bà Đỗ Nguyễn Mỹ Linh theo đề nghị của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam do doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Đỗ Nguyễn Mỹ Linh.

       Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./

Nguồn: Ban Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Sự kiện