Trang chủ Tin tức

Thông báo về việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính

24/06/2024 - Thông báo về việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 7/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; để triển khai hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương tại địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc đường link: https://vcc.gov.vn/.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trân trọng thông báo.

Nguồn: Văn Phòng

Sự kiện