Trang chủ Tin tức

Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương tổ chức đợt II tại Tp. Đà Nẵng (Tháng 5 năm 2024)

31/05/2024 - Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương tổ chức đợt II tại Tp. Đà Nẵng (Tháng 5 năm 2024)

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt II tại Tp. Đà Nẵng (chi tiết kèm theo).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn Phòng

Sự kiện