Trang chủ Tin tức

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Úc tổ chức Hội thảo về kỹ năng điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh trong nền kinh tế số tại Hà Nội.

10/06/2024 - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Úc tổ chức Hội thảo về kỹ năng điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh trong nền kinh tế số tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ hợp tác khu vực về cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc tổ chức Hội thảo về kỹ năng điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh trong nền kinh tế số tại Hà Nội, Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình thực thi luật cạnh tranh của Hiệp định AANZFTA nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN trao đổi, học hỏi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong từ các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao trình độ, năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh của các nước khu vực trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Hội thảo diễn phần trình bày của các diễn giả đến từ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, bà Phó Chủ tịch UBCTQG cùng với bà Monica Lay, Trợ lý Giám đốc, Chương trình Thực thi Luật Cạnh tranh AANZFTA (Chương trình CLIP), Bộ phận Kinh tế và Quốc tế, ACCC cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh khu vực trong đó công tác thực thi hiệu quả pháp luật cạnh tranh đóng vai trò quan trọng đồng thời đánh giá cao vai trò của hoạt động hợp tác quốc tế thông qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh khu vực.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đến từ ACCC và CMA đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và và sử dụng cơ sở dữ liệu trong điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh trong nền kinh tế số, tập trung vào một số nội dung:

- Cơ sở dữ liệu và cách thức thành lập nhóm chuyên gia xử lý dữ liệu tại cơ quan cạnh tranh của ACCC và CMA; Kinh nghiệm của ACCC và CMA trong việc thúc đẩy văn hóa sử dụng dữ liệu trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh;

- Kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng cơ sở dữ liệu và công cụ kỹ thuật số trong điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh bao gồm: thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, hành vi phối hợp và hành vi mua bán và sáp nhập vi phạm pháp luật cạnh tranh;

- Kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng cơ sở dữ liệu và các công cụ kỹ thuật số trong đánh giá ngành và trong xây dựng các nghiên cứu thị trường cạnh tranh: (1) vai trò của dữ liệu trong việc đánh giá phân tích các thị trường; (2) cách thức sử dụng cơ sở dữ liệu trong quá trình xây dựng các nghiên cứu thị trường.

Tham dự Hội thảo, đại diện cơ quan cạnh tranh ASEAN có cơ hội nghiên cứu, phân tích và thực hành về vụ việc cạnh tranh giả định trong đó có sử dụng cơ sở dữ liệu trong điều tra hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh và hoạt động mua bán và sáp nhập.

Hội thảo đã diễn ra thành công với sự chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế về cạnh tranh cũng như sự tham gia và đóng góp tích cực của các đại biểu tham dự đối với nội dung Hội thảo. Bên cạnh việc tăng cường kiến thức và kinh nghiệm của cơ quan cạnh tranh trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh, Hội thảo còn đóng vai trò là cầu nối, giúp mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa cơ quan cạnh tranh các nước khu vực trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh.

Nguồn: Văn phòng

Sự kiện