Trang chủ Tin tức

Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức pháp luật cho đầu mối tại địa phương 6 tháng cuối năm 2024

03/07/2024 - Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức pháp luật cho đầu mối tại địa phương 6 tháng cuối năm 2024

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo điều chỉnh Kế hoạch tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức pháp luật cho đầu mối tại địa phương 6 tháng cuối năm 2024 (file đính kèm), cụ thể như sau:

1. Tổ chức thi đợt III/2024

Ủy ban Cạnh trạnh tranh Quốc gia sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và kiến thức pháp luật cho đầu mối tại địa phương đợt III/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến thi: Ngày 15 tháng 8 năm 2024
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/7/2024 đến hết ngày 05/8/2024

2. Tổ chức thi đợt IV/2024 (đợt cuối của năm 2024)

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dự kiến tổ chức kiểm tra đợt IV/2024 tại TP. Hà Nội vào tháng 10/2024. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới các doanh nghiệp sau.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xin trân trọng thông báo./.

Nguồn: Văn phòng

Sự kiện