Trang chủ Tin tức

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

03/07/2024 - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 2/7, tại Thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Trong các biên bản được hai nước ký kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc đã chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.

Sáng 2/7, tại Thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo chứng kiến trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc

 

Trong thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Các hoạt động hợp tác đã diễn ra tốt đẹp trên cả hợp tác song phương và khu vực. Nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ tốt này, hai cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Hàn Quốc đã thảo luận và đi đến thống nhất ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Các nội dung hợp tác chính Bản ghi nhớ bao gồm: chia sẻ các thực tiễn tốt nhất thông qua trao đổi cán bộ, trao đổi thông tin không thuộc thông tin bảo mật và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm; thông báo cho nhau về các hoạt động thực thi pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của mình mà một bên cho rằng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của bên kia.

Việc ký bản ghi nhớ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng hai nước nói riêng và cho Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, đặc biệt về việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng hai cơ quan. Công tác thực thi luật cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả được cho là nền tảng để đảm bảo việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế, là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao dịch thương mại và tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Nguồn: Văn phòng

Sự kiện